797 - Array
799 - Array
800 - Array
818 - Array
798 - Array
819 - Array
815 - Array
802 - Array
796 - Array
politie = mensenwerk
Vormwolf verzorgde de typografie voor deze expo

De expositie van MENSenWERK wordt door de politie gebruikt om korpsen en leerlingen van de politieacademie te confronteren met de menselijke kant van het politievak. Er zijn 5 grote thema's: ‘Omgaan met een ieder, op een menswaardige manier ook als je afstand of afkeer voelt’, ‘Omgaan met geweld’,‘Omgaan met extreme situaties’, ‘Omgaan met jezelf, elkaar en de organisatie’, ‘Omgaan met stervenden en de dood’.
De vormgevers van de expositie - Danielle Schilling en Yvonne Witte - hebben een dynamisch plek gecreëerd waar gedachten en emoties zich organisch verbinden. De ervaring die is neergezet nodigt uit tot reflectie, verdieping en verbinding.
Vormwolf heeft de typografie bij verschillende onderdelen verzorgt. Dienstbaar aan de tentoonstelling en prettig leesbaar. Maar ook karaktervol: duidelijk en helder - passend bij de politie.